کلیه پرداخت های فروشگاه چینی زرین ایران از طریق درگاه امن سامانه اینماد صورت می گردد.سامانه اینمادنقش اعتمادساز را در داد و ستد اینترنتی ایفا می‌کنند.این پرداخت، هیچ جای شبهه‌ای برای خریدار و فروشنده باقی نمی‌گذارد.

با پرداخت امن ، خریدار مطمئن است که تا کالا را سر موعد توافق شده دریافت نکند ، پولی به حساب فروشنده واریز نخواهد شد. این پول در سامانه داد و ستد ایمن باقی خواهد ماند و چنانچه فروشنده به تعهدات خود درست عمل نکند ، این پول به حساب خریدار بازخواهد گشت ، در حقیقت پرداخت امن هوای هر دو طرف داد و ستد اینترنتی را دارد.