سایر اقلام 16 محصول وجود دارد

 • شیرخوری 1 نفره

  ویژگی های محصول: قالب: هتلی    تعداد اقلام: 1 عدد استفاده در ماشین ظرفشویی: ✔   استفاده در مایکروویو: ✔ سفیدترین، شفاف ترین و سخت ترین چینی در دنیا (FDC)

  239,000 ریال موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سس خوری 1 نفره

  ویژگی های محصول: قالب: هتلی    تعداد اقلام: 1 عدد استفاده در ماشین ظرفشویی: ✔   استفاده در مایکروویو: ✔ سفیدترین، شفاف ترین و سخت ترین چینی در دنیا (FDC)

  333,000 ریال موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قندان

  ویژگی های محصول: قالب: هتلی    تعداد اقلام: 1 عدد با در (دو پارچه) استفاده در ماشین ظرفشویی: ✔   استفاده در مایکروویو: ✔ سفیدترین، شفاف ترین و سخت ترین چینی در دنیا (FDC)

  570,000 ریال موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فلفل پاش

  ویژگی های محصول: قالب: هتلی  تعداد اقلام: 6 عدد استفاده در ماشین ظرفشویی: ✔   استفاده در مایکروویو: ✔ سفیدترین، شفاف ترین و سخت ترین چینی در دنیا (FDC)

  1,440,000 ریال موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • نمک پاش

  ویژگی های محصول: قالب: هتلی     تعداد اقلام: 6 عدد استفاده در ماشین ظرفشویی: ✔   استفاده در مایکروویو: ✔ سفیدترین، شفاف ترین و سخت ترین چینی در دنیا (FDC)

  1,380,000 ریال موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • زیرسیگاری

  ویژگی های محصول: قالب: هتلی    تعداد اقلام: 1 عدد استفاده در ماشین ظرفشویی: ✔   استفاده در مایکروویو: ✔ سفیدترین، شفاف ترین و سخت ترین چینی در دنیا (FDC)

  385,000 ریال موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • جای دستمال کاغذی

  ویژگی های محصول: قالب: هتلی    تعداد اقلام: 1 عدد استفاده در ماشین ظرفشویی: ✔   استفاده در مایکروویو: ✔ سفیدترین، شفاف ترین و سخت ترین چینی در دنیا (FDC)

  460,000 ریال موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ست 4 پارچه نمک، فلفل و جای خلال دندان

  ویژگی های محصول: قالب: هتلی      تعداد اقلام: 4 پارچه استفاده در ماشین ظرفشویی: ✔   استفاده در مایکروویو: ✔ سفیدترین، شفاف ترین و سخت ترین چینی در دنیا (FDC)

  1,430,000 ریال موجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سماق پاش

  ویژگی های محصول: قالب: هتلی     تعداد اقلام: 6 عدد استفاده در ماشین ظرفشویی: ✔   استفاده در مایکروویو: ✔ سفیدترین، شفاف ترین و سخت ترین چینی در دنیا (FDC)

  1,488,000 ریال موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • جای خلال دندان

  ویژگی های محصول: قالب: هتلی    تعداد اقلام: 1 عدد استفاده در ماشین ظرفشویی: ✔   استفاده در مایکروویو: ✔ سفیدترین، شفاف ترین و سخت ترین چینی در دنیا (FDC)

  297,000 ریال موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سس خوری 4 نفره

  ویژگی های محصول: قالب: هتلی    تعداد اقلام: 1 عدد استفاده در ماشین ظرفشویی: ✔   استفاده در مایکروویو: ✔ سفیدترین، شفاف ترین و سخت ترین چینی در دنیا (FDC)

  500,000 ریال موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ظرف زیتون

  ویژگی های محصول: قالب: هتلی تعداد اقلام: 6 عدد استفاده در ماشین ظرفشویی: ✔   استفاده در مایکروویو: ✔ سفیدترین، شفاف ترین و سخت ترین چینی در دنیا (FDC)

  1,730,000 ریال موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف